Tribal Wars Stats: Verden 22: Units

Enhet Tømmer Leire Jern Befolkning Fart Angrep Forsvar Forsvar kavalleri Forsvars Buemann Bærer Basis byggetid
Spydkriger 50 30 10 1 18 10 15 45 20 25 637.5
Sverdkriger 30 30 70 1 22 25 50 15 40 15 937.5
Øksekriger 60 30 40 1 18 40 10 5 10 10 825
Bueskytter 100 30 60 1 18 15 50 40 5 10 1125
Speider 50 50 20 2 9 0 2 1 2 0 562.5
Lett Ridder 125 100 250 4 10 130 30 40 30 80 1125
Ridende bueskytter 250 100 150 5 10 120 40 30 50 50 1687.5
Tung Ridder 200 150 600 6 11 150 200 80 180 50 2250
Bukk 300 200 200 5 30 2 20 50 20 0 3000
Katapult 320 400 100 8 30 100 100 50 100 0 4500
Paladin/Hærfører 20 20 40 10 10 150 250 400 150 100 13500
Adelsmann 40000 50000 50000 100 35 30 100 50 100 0 11250
0 0 0 0 0,017 0 15 45 25 0 1

2020-06-06 07:37:22 CEST