Tribal Wars Stats: no27: Map

Forstørr Nivå:

Forstørrings-prosent. Minimum 100% (forstørret fullt ut), maksimum 1000% (fullt forstørret).
Sentrer på:

Når zoomet inn over 100% kan du bruke dette til å forandre x og y's posisjonering på kartet og hva det er sentrert på..
Vis forlatte:

Når dette er kontrollert, og 'Bare Markerte' er ikke krysset av, kommer forlatte landsbyer til å bli vist med grå farge på kartet.
Store markører:

Når huket vil definerte markører bli vist på kartet i en større størrelse.
Bare markører:

Ved standardinnstillinger vil kartet inkludere alle landsbyene i verdenen. Ved å velge dette alternativet vil du kunne definere en egendefinert farge og skjule alle landsbyer, med unntak av de du markerer.
Kjedelig bakgrunn:

Når dette alternativet er aktivert vil bakgrunnen og landsbyene være kjedelige. Dette legger vekt på markører.
Kontinent-gitter:

Om rutenettet til kontinenter er aktivert vil det bli inkludert linjer for å vise grensene til kontinenter på kartet.
Kontinent nummer:

Når dette alternativet er aktivert vil kartet inkludere nummer til kontinentene. Virker bare bra på lave zoom-nivåer.
Kontinent nummer:

Viser en sirkel som viser hvor langt en landsby kan sende en adelsmann.

Kartinnstillinger

Zoom nivå ?%
Sentrer på ?|
Bare markører ?
Vis forlatte ?
Store markører ?
Bakgrunnsfarge
Kjedelig bakgrunn ?
Kontinent-gitter ?
Kontinent nummer ?
Vis maks adlingsdistanse ?|
Omstarte alle innstillinger og markører

Stammer markert

Delete
Nye markører Importer

Spillere markert

Delete
Nye markører Importer

Landsbyer markert

X: Y: Delete
Nye markører Importer
  

Lim inn en liste av stammer i tekstboksen under, adskilt av nye linjer.

Lim inn en liste av spillere i tekstboksen under, adskilt av nye linjer.

Lim inn en liste over landsbykoordinater i tekstboksen under, adskilt av nye linjer.2024-06-19 06:04:46 CEST

Privacy policy - Cookie options