Tribal Wars Stats: no33: Tribe

Tribalwars Stammeprofil: Fjernet av TW-team

Prosentene blir kalkulert ved å bruke det totale nummeret for gevinster eller tap i en stamme. Men, for enkelthet er grafene basert på de beste 15 resultatene.

Tap mot stammer (1,216 totalt)

Gevinster fra spillere (1,373 totalt)

Tap mot spillere (1,216 totalt)

Medlemmer: Mest gevinster (1,373 totalt)

Medlemmer: Mest tap (1,216 totalt)

Medlemmer: Mest gevinster (ingen interne erobringer) (1,373 totalt)

Medlemmer: Mest tap (ingen interne erobringer) (1,216 totalt)2019-11-18 14:37:33 CET

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1