Tribal Wars Stats: no34: Tribe

Tribalwars Stammeprofil: The Tribe of Noobs

Prosentene blir kalkulert ved å bruke det totale nummeret for gevinster eller tap i en stamme. Men, for enkelthet er grafene basert på de beste 15 resultatene.

Gevinster fra stammer (86 totalt)

Tap mot stammer (124 totalt)

Gevinster fra spillere (86 totalt)

Tap mot spillere (124 totalt)

Medlemmer: Mest gevinster (86 totalt)

Medlemmer: Mest tap (124 totalt)

Medlemmer: Mest gevinster (ingen interne erobringer) (86 totalt)

Medlemmer: Mest tap (ingen interne erobringer) (124 totalt)2020-06-06 16:06:14 CEST