Tribal Wars Stats: Verden 8: Tribe

Tribalwars Stammeprofil: 3.141592653589793238462643383279

tribe Graph


Rang:1.
Navn:3.141592653589793238462643383279
Opprettet:2011-02-16 17:14:23
Medlemmer:24Rangering av motstandere bekjempet
Poeng:80,950,589
Landsbyer:8,133
Gjennomsnittlig poeng pr. landsby:9,953
Stamme Skifter:82
Erobringer:8368 (+7966-402)
Beste Rang:123rd February 2011
Flest Poeng:80,950,58927th December 2011
Flest Landsbyer:8,13324th December 2011
Motstandere bekjempet rangering:1. (498,861,751 score)
Motstandere bekjempet Angrepsrangering:1. (408,630,823 score)
Motstandere bekjempet Forsvarsrangering:1. (90,230,928 score)
Profil:Spill-profil
Antal visninger:8,451


2023-09-27 10:55:16 CEST

Privacy policy - Cookie options