Tribal Wars Stats: Verden 10: Units

Enhet Tømmer Leire Jern Befolkning Fart Angrep Forsvar Forsvar kavalleri Forsvars Buemann Bærer Basis byggetid
Spydkriger 50 30 10 1 18 10 15 45 20 25 510
Sverdkriger 30 30 70 1 22 25 50 15 40 15 750
Øksekriger 60 30 40 1 18 40 10 5 10 10 660
Bueskytter 100 30 60 1 18 15 50 40 5 10 900
Speider 50 50 20 2 9 0 2 1 2 0 450
Lett Ridder 125 100 250 4 10 130 30 40 30 80 900
Ridende bueskytter 250 100 150 5 10 120 40 30 50 50 1350
Tung Ridder 200 150 600 6 11 150 200 80 180 50 1800
Bukk 300 200 200 5 30 2 20 50 20 0 2400
Katapult 320 400 100 8 30 100 100 50 100 0 3600
Paladin/Hærfører 20 20 40 10 10 150 250 400 150 100 10800
Adelsmann 40000 50000 50000 100 35 30 100 50 100 0 9000
0 0 0 0 0,017 0 15 45 25 0 1

2021-08-01 09:29:02 CEST