Tribal Wars Stats: no31: Tribe

Tribalwars Stammeprofil: The Horde

Prosentene blir kalkulert ved å bruke det totale nummeret for gevinster eller tap i en stamme. Men, for enkelthet er grafene basert på de beste 15 resultatene.

Gevinster fra stammer (4 totalt)

Tap mot stammer (7 totalt)

Gevinster fra spillere (4 totalt)

Tap mot spillere (7 totalt)

Medlemmer: Mest gevinster (4 totalt)

Medlemmer: Mest tap (7 totalt)

Medlemmer: Mest gevinster (ingen interne erobringer) (4 totalt)

Medlemmer: Mest tap (ingen interne erobringer) (7 totalt)2023-12-11 04:28:35 CET

Privacy policy - Cookie options