Tribal Wars Stats: Classic: Tribe

Tribalwars Stammeprofil: Malevolent

Prosentene blir kalkulert ved å bruke det totale nummeret for gevinster eller tap i en stamme. Men, for enkelthet er grafene basert på de beste 15 resultatene.

Gevinster fra stammer (66 totalt)

Gevinster fra spillere (66 totalt)

Tap mot spillere (111 totalt)

Medlemmer: Mest gevinster (66 totalt)

Medlemmer: Mest tap (111 totalt)

Medlemmer: Mest gevinster (ingen interne erobringer) (66 totalt)

Medlemmer: Mest tap (ingen interne erobringer) (111 totalt)2023-12-11 04:21:18 CET

Privacy policy - Cookie options